Վանաձորի իրավաբանական կլինիկա

2013թ. սեպտեմբերից Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA ROLI) աջակցությամբ իրականացվում է «Վանաձորի իրավաբանական կլինիկա» ծրագիրը: Ծրագիրն իրականացնում են ՀՔԱ Վանաձորի իրավաբանական կլինիկայի ուսանողներ

Վանաձորի գրասենյակը և «Պոպուլեքս» փաստաբանական գրասենյակը: Ծրագրի նպատակն է երիտասարդ իրավաբանների մոտ զարգացնել գործնական հմտություններ՝ նրանց հնարավորություն տալով գործնականում կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները, ինչպես նաև անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալ անվճարունակ քաղաքացիներին: Ծրագրի ամբողջ ընթացքում ֆինանսավորվել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող 12 գործ:

 Ծրագրի առաջին փուլում կլինիկայի հմտավարժ փաստաբանների կողմից ուսանողների համար քրեական դատավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմների վերաբերյալ դասընթացներ են կազմակերպվում: Երկրորդ փուլը գործնական բնույթ է կրում: Այս փուլում փաստաբանների օգնությամբ ուսանողները քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական օգնություն են տրամադրում, կազմում են համապատասխան իրավաբանական փաստաթղթեր՝ դիմումներ, բողոքներ, միջնորդություններ:

vanadzor