Իրավական ուղեցույց․ հաշմանդամություն ունեցող և հոգեբուժարանում բուժվող անձինք

Click http://rpif.am/am/site/ViewOtherReport/28 link to open resource.