Դաս․ Ամուսնության պետական գրանցումը ՀՀ-ում (Արևմտ․ հայերեն)