Գյումրու իրավաբանական կլինիկա

Վերջին միջոցառումներ

Վերջին վես ամիսների ընթացքում Գյումրու իրավաբանական կլինիկայի 15 ուսանող անցել են մարդու իրավունքների և փաստաբանական հմտությունների վերաբերյալ հիմնավոր դասընթացներ, որոնք կազմել են108 ժամ (մոտավորապես 1 ժամ դասընթաց յուրաքանչյուր օրվա համար):

Ուսանողներն ընդհանուր թվով 142 անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն են տրամադրել անվճարունակ քաղաքացիների, այդ թվում՝ 96 կանանց և 5 հաշմանդամների:

Կլինիկան հանրությանը ներկայացնելու և այն ավելի հանրամատչելի դարձնելու նպատակով կլինիկայի ուսանողները Facebook-ում և  YouTube-ում կլինիկայի համար առցանց էջեր են ստեղծել: Էջերում զետեղված է տեղեկություն կլինիկայի հիմնադրման, ավարտված և ներկա ծրագրերի վերաբերյալ: 

Կլինիկայի ուսանողները օգտագործում են առցանց էջերը նաև ներկայացնելու համար իրենց հաջողված պատմությունները, ինչպես նաև հոդվածներ բազմապիսի իրավական խնդիրների և տարբեր միջոցառումների վերաբերյալ, որոնց իրենք մասնակցել են. դասընթացներ, սեմինարներ, դատախաղեր:

Կլինիկայի ուսանող Անահիտ Մրխչյանը ներկայացնում է իրավաբանական կլինիկան, դրա հիմնադրումը, տրամադրվող անվճար իրավաբանական խորհրդատվությունների տեսակները, ինչպես նաև կլինիկայի գտնվելու վայրը: Նաև ներկայացնում է, թե ինչպես կարելի է կապվել կլինիկայի հետ, ինչպես  կարելի է ներգրավվել դրա աշխատանքներին և թե ովքեր կարող են ստանալ անվճար իրավաբանական օգնություն.