Print bookPrint book

Գյումրու իրավաբանական կլինիկա

Գյումրու իրավաբանական կլինիկա

Կայք: American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) Armenia Online Learning Platform
Դասընթաց: Իրավաբանական կլինիկաներ
Book: Գյումրու իրավաբանական կլինիկա
Printed by: Guest user
Date: Երկուշաբթի, 22 Հուլիսի 2024, 6:43
«Ուսանողական իրավաբանական խորհրդատվություն» իրավաբանական կլինիկան հիմնադրվել է 2003թ-ին Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA ROLI) աջակցությամբ՝ ի սկզբանե հանդես գալով որպես փորձնական ծրագիր: 2004թ-ին Արդարադատության նախարարությունում այն գրանցվել է որպես հասարակական կազմակերպություն:

Կլինիկայի ստեղծման նախապայման են հանդիսացել Գյումրու երկրաշարժից հետո առաջացած բնակարանային, հողային, ժառանգության և սեփականության հետ կապված հարցերը, որոնք ծառացել էին Գյումրու բնակչության առջև: Այժմ այն երկու հիմնական նպատակի է ծառայում. անվճար իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել անվճարունակ խավին և զարգացնել ուսանողների՝ տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունները:

Կլինիկան ստեղծվել է Գյումրու «Պրոգրես» համալսարանի հիմքի վրա: Ուսանողների ընդունելությունը կլինիկա կատարվում է հարցազրույցների և գրավոր ակնարկների ներկայացման միջոցով: Ակնարկներում ուսանողները ներկայացնում են, թե ինչու են ցանկանում ընդունվել կլինիկա և թե ինչ պատկերացումներ ունեն դրա վերաբերյալ:

Ընդունելությունից հետո ուսանողները 3 ամիս անցնում են դասընթացներ փաստաբանական հմտությունների, էթիկայի վերաբերյալ, ինչպես նաև կատարում են գործնական վարժություններ, խնդիրներ: Դասընթացների փուլը ավարտելուց hետո ուսանողները ստանում են ուսանող-փաստաբանի կարգավիճակ և հմուտ փաստաբանների օգնությամբ քաղաքացիներին տրամադրում են անվճար իրավաբանական գնություն:

Գյումրու իրավաբանական կլինիկա

Վերջին միջոցառումներ

Վերջին վես ամիսների ընթացքում Գյումրու իրավաբանական կլինիկայի 15 ուսանող անցել են մարդու իրավունքների և փաստաբանական հմտությունների վերաբերյալ հիմնավոր դասընթացներ, որոնք կազմել են108 ժամ (մոտավորապես 1 ժամ դասընթաց յուրաքանչյուր օրվա համար):

Ուսանողներն ընդհանուր թվով 142 անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն են տրամադրել անվճարունակ քաղաքացիների, այդ թվում՝ 96 կանանց և 5 հաշմանդամների:

Կլինիկան հանրությանը ներկայացնելու և այն ավելի հանրամատչելի դարձնելու նպատակով կլինիկայի ուսանողները Facebook-ում և  YouTube-ում կլինիկայի համար առցանց էջեր են ստեղծել: Էջերում զետեղված է տեղեկություն կլինիկայի հիմնադրման, ավարտված և ներկա ծրագրերի վերաբերյալ: 

Կլինիկայի ուսանողները օգտագործում են առցանց էջերը նաև ներկայացնելու համար իրենց հաջողված պատմությունները, ինչպես նաև հոդվածներ բազմապիսի իրավական խնդիրների և տարբեր միջոցառումների վերաբերյալ, որոնց իրենք մասնակցել են. դասընթացներ, սեմինարներ, դատախաղեր:

Կլինիկայի ուսանող Անահիտ Մրխչյանը ներկայացնում է իրավաբանական կլինիկան, դրա հիմնադրումը, տրամադրվող անվճար իրավաբանական խորհրդատվությունների տեսակները, ինչպես նաև կլինիկայի գտնվելու վայրը: Նաև ներկայացնում է, թե ինչպես կարելի է կապվել կլինիկայի հետ, ինչպես  կարելի է ներգրավվել դրա աշխատանքներին և թե ովքեր կարող են ստանալ անվճար իրավաբանական օգնություն.