Վարքագծի կանոնների խախտումները Պալատի խորհրդի համար քննարկման լուրջ առարկա են. հունիսի 20, 2015 թ., Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր: All participants

Filters