Աննա Մարգարյան, իգթ, ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, փաստաբան