Դաս․ Ձեռնարկության իրավաբանական գրանցումը ՀՀ-ում (Արևմտ․ հայերեն)