Print this chapterPrint this chapter

Գյումրու իրավաբանական կլինիկա

«Ուսանողական իրավաբանական խորհրդատվություն» իրավաբանական կլինիկան հիմնադրվել է 2003թ-ին Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA ROLI) աջակցությամբ՝ ի սկզբանե հանդես գալով որպես փորձնական ծրագիր: 2004թ-ին Արդարադատության նախարարությունում այն գրանցվել է որպես հասարակական կազմակերպություն:

Կլինիկայի ստեղծման նախապայման են հանդիսացել Գյումրու երկրաշարժից հետո առաջացած բնակարանային, հողային, ժառանգության և սեփականության հետ կապված հարցերը, որոնք ծառացել էին Գյումրու բնակչության առջև: Այժմ այն երկու հիմնական նպատակի է ծառայում. անվճար իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել անվճարունակ խավին և զարգացնել ուսանողների՝ տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունները:

Կլինիկան ստեղծվել է Գյումրու «Պրոգրես» համալսարանի հիմքի վրա: Ուսանողների ընդունելությունը կլինիկա կատարվում է հարցազրույցների և գրավոր ակնարկների ներկայացման միջոցով: Ակնարկներում ուսանողները ներկայացնում են, թե ինչու են ցանկանում ընդունվել կլինիկա և թե ինչ պատկերացումներ ունեն դրա վերաբերյալ:

Ընդունելությունից հետո ուսանողները 3 ամիս անցնում են դասընթացներ փաստաբանական հմտությունների, էթիկայի վերաբերյալ, ինչպես նաև կատարում են գործնական վարժություններ, խնդիրներ: Դասընթացների փուլը ավարտելուց hետո ուսանողները ստանում են ուսանող-փաստաբանի կարգավիճակ և հմուտ փաստաբանների օգնությամբ քաղաքացիներին տրամադրում են անվճար իրավաբանական գնություն:

Գյումրու իրավաբանական կլինիկա