Դասախոս՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս, փաստաբան Մարտուն Փանոսյան