ՀՀ ԱՆ ԴԲԳԳԿ-ի Մոլեկուլային գենետիկայի բաժնի փորձագետ գենետիկ, կգթ Դ.Ն. Հարությունյան

Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: