ՀՀ ԱՆ ԴԲԳԳԿ-ի քիմիկոտոքսիկոլոգիական բաժնի դատական քիմիկ-փորձագետ ` Մ.Գ.Ակոպովա

Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 1 ժամ: