ՀՀ ԱՆ ԴԲԳԳԿ-ի Բարդ փորձաքննությունների բաժնի վարիչ, Մխիթար Հերացու անվ. Բժշկական համալսարանի Դատական բժշկության ամբիոնի դոցենտ, բգթ Գ.Կ. Հարությունյան

Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: