Դասը վարում է Աննա Մարգարյան, իգթ, ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, փաստաբան: 

Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: