Դասը վարում է իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ դասախոս Դավիթ Խաչատուրյանը: 

Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: